Skip to main content

Framework agreement with Försäkringskassan

2016-09-01

More information in Swedish

Vi har genom avrop från Kammarkollegiets ramavtal ”Programvaror och tjänster 2014, Grundläggande IT” tecknat avtal med Försäkringskassan om försörjning av subscriptions avseende bl a Red Hats produktplattformar Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Red Hat JBoss Enterprise Application Server, Red Hat JBoss Fuse och Open Shift Dedicated by Red Hat.

Avtalet är tänkt att användas för att försörja Försäkringskassan med subscriptions för att stötta nya initiativ och projekt inom ett pågående moderniseringsprogram för att bygga effektiva IT lösningar till stöd för Försäkringskassans verksamhet och digitala transformation. Avtalet tecknas på 4 år och ordervärdet uppskattas inledningsvis till 13 miljoner kronor.

”Vi på Redpill Linpro har under lång tid haft ramavtal med Kammarkollegiet (tidigare Statskontoret och Verva) för att försörja offentlig sektor med kompetens och tjänster kring öppen programvara. Inom ramen för de nuvarande ramavtalen har vi egna avtal med Kammarkollegiet inom 4 av 5 områden. Det är glädjande att se att de stora organisationerna inom den svenska offentliga sektorn nu går i bräschen för en ökad användning av applikationer baserade på öppen källkod för att stötta den vidare utvecklingen av IT för samhällsnytta genom digital transformation. När ny innovation krävs är det inte längre de etablerade programvaruleverantörerna som kan leverera de lösningar som efterfrågas av verksamheten, utan programvara som baseras på öppen källkod med en hög innovationstakt och en flexibel subscription modell. Vi för diskussioner med flera större myndigheter om en ökad användning av öppen programvara och är därför glada för detta avtal med Försäkringskassan som det första i en serie av nya initiativ inom offentlig sektor mot öppna plattformar, öppen data och innovativa IT lösningar”, säger Anders Liling, vd på Redpill Linpro.

För mer information kontakta:

Anders Liling, Verkställande direktör Redpill Linpro, tel: +46 70 603 36 30, anders.liling@redpill-linpro.com

Försäkringskassan
Written by Susannah Eriksson