Skip to main content
2018-08-29

DevOps-reisen fortsetter

2018-08-29

Like før sommeren slapp Puppet rapporten Market Segmentation Report, som gir innsikt i hvor langt forskjellige organisasjoner har kommet med sin implementasjon av DevOps. Undersøkelsen deler opp resultatene i geografi, selskapsstørrelse, bransjer og infrastruktur. Rapporten er basert på 2017 “State of DevOps” som er besvart av 3,200 IT-personell over hele verden.

I rapporten kan man lese at modenheten i de fleste organisasjoner fortsatt er ganske liten. De fleste av respondentene rapporterte at det fortsatt er mye manuelt arbeid innen deployment, konfigurasjon, testing og endringsprosesser.

Ikke overraskende viser undersøkelsen at automatisering av deployment, versjonskontroll, continuous integration og automatisering av infrastruktur er der det er vanligst å starte innføringen av DevOps-prosesser. Mer sjeldne sted å starte er lean-metodikk, visualisering av KPI-er og produktivitetsmålinger.

DevOps-modenhet

Det er ikke noen sammenheng mellom selskapsstørrelser og DevOps-modenhet. Dette kan nok mer komme av et ønske om å løse spesifikke kundekrav enn andre årsaker. Media og underholdning samt retail har lavest andel av lav it-prestasjon, mens finans, forsikring og industri har den høyeste andelen av lavpresterende.

Noen av resultatene:

  • De fleste organisasjoner (66%) ønsker å prioritere automatisering av deployment først
  • IT-drift starter vanligvis med automatisering av infrastruktur og overvåking, mens DevOps-team har en tendens til å distribuere fokuset jevnere ved oppstart
  • Den høyeste prosentandelen av høyt presterende finnes i India, Japan og Nord-Asia (24%) og Mexico, Sentral-og Sør-Amerika (20%)
  • Canada og USA har den høyeste prosentandelen av lavpresterende (45%)
  • Nord- og Sør-Europa ligger på 13% høypresterende og 41% lavpresterende
  • 40% av det respondentene rapportere at de fortsatt bruker manuell konfigurasjonsstyring og utrulling. Her finnes det altså et stort forbedringspotensiale.

Det eksisterer ikke noe lett vei for å transformere et IT-team til å forbedre resultat, ytelse og risikonivå. DevOps er et stort og kompleks felt med stadig nye og utfordringer. Vi har skytjenester, personer som arbeider fra forskjellige lokasjoner, samt utfordringer med GDPR. Det blir derfor stadig viktigere for ledere å oppmuntre til et effektivt og stressfritt arbeidsmiljø der DevOps er normen.

DevOps blir som regel valgt for å løse spesifikke problemer, og resultatet kan da bli at det popper opp siloer av DevOps-prosesser innad i organisasjonene. Den neste utfordringen IT-avdelingene står overfor, blir å forene disse prosessene.

Nederst i organisasjonen og nystartede selskaper

Rapporten viser at DevOps fortsatt hovedsakelig er drevet fram fra nederst i organisasjonen, og ikke av IT-ledere. Det er først når suksess med DevOps blir demonstrert at andre avdelinger og teams ønsker å kopiere suksessen. Samtidig viser utbredt bruk av Devops-prosesser at DevOps nå er på vei til å bli en industristandard, og ikke bare en grasrotbevegelse.

Det er ikke lett å motivere til endring. Mange DevOps-konsepter var i første omgang startet av nystartede selskaper uten behov for å støtte eldre applikasjoner og maskinvare. Tradisjonelle IT-bedrifter prøver nå typisk å støtte DevOps ved siden av ITIL. Ikke all eldre programvare som er supportert i dag krever det samme antall releaser som de moderne applikasjonene.

Vi er alle IT-selskaper

I høy takt øker antall applikasjoner som bygges, testes, rulles ut og supporteres, som igjen skaper utfordringer for de fleste IT-avdelinger. Det er vanskelig å finne fagfolk med disse ferdighetene. Det er et stort gap i kunnskapen mellom “tradisjonelle driftere” og “DevOps Engineers”. Dette kunnskapsgapet er som regel skapt av siloer, for den enkelte drifter har alltid hatt et ønske om å gjøre hverdagen mer effektiv.

Blant våre kunder ser vi at flere og flere innser at de faktisk er IT-selskaper  - de bare selger forskjellige produkter og tjenester. Og da kommer DevOps automatisk høyt på prioriteringslisten.

Contact me
The contact details you have provided in connection with this service will be used to contact you with further information. Learn more about how we handle your personal information here.
 
 I've read and accepted the privacy-policy
Written by Kirsti Stien