Skip to main content
2016-07-05

40% av svenska företag har ingen strategi för digital transformation - har du?

2016-07-05

I Radar Groups rapport från undersökningen ”Den uppkopplade verkligheten” har 75% av de tillfrågade en digital transformation är på agendan och här är större företag och bolag inom den finansiella sektorn överrepresenterade. Men - få organisationer har skapat en strategi för digitaliseringsprocessen och 40% av de som besvarat enkäten har inte formulerat en digital strategi.

Det ganska stora fokuset på inre effektivitet, exemplifierat genom att exempelvis ”Effektivisera verksamheten” lyftes upp som den viktigaste prioriteten vid digitalisering. Automatisering och att öka digitaliseringen i kärnverksamheten rankades som de därpå följande prioriteringarna.

För oss som läser liknande undersökningar bland beslutsfattare i Nordamerika eller Europa är dessa prioriteringar överraskande, då dessa undersökningar tydligt visat att de viktigaste prioriteringarna i den digititala transformationen är att identifiera nya affärsmöjligheter, ”The Connected Business” och att tillgängliggöra värdet i företaget. 

Integration och API för innovation 

Intressant är dock att över 60% av svenska beslutsfattare inom IT har identifierat APIer och integration som den viktigast aspekten för digitala utveckling av verksamheten. Men även automation pekas ut som ett viktigt område inom digitaliseringen. Det är klart att svenska beslutsfattare (precis som i Europa och Nordamerika) identifierat att existerande legacy system inte kan möta de utmaningar som framtidens lyckosamma företag (eller snarare deras kunder eller samarbetspartners) ställer. För att lösa denna problematik och dessutom kunna lösa utmaningarna med en krympande budget, tittar man på innovativa och effektiva integrations- och API-lösningar.

I Radars undersökning är det också tydligt att den digitala transformationen är på tapeten hos de flesta företag. Här svarar 75% av de tillfrågade att den digitala transformationen är på agendan. Här är större företag och bolag inom den finansiella sektorn överrepresenterade. Mindre bolag har ännu inte riktigt tagit till sig detta begrepp eller börjat fundera på sitt förhållningssätt. Överraskande är dock att ganska få organisationer skapat en strategi för digitaliseringsprocessen. Hela 40% av de som besvarat enkäten har inte en digital strategi formulerad.

 

Digital transformation står högt på agendan 

Undersökningen visar också att 2/3 av de som svarat på enkäten pekar ut integration och APIer som det viktigaste området för att klara de digitala utmaningarna. Detta stämmer väl överens med vår uppfattning om vilka utmaningar som dagens IT beslutsfattare behöver prioritera. Integration och APIer är vägen till framgång i den digitala transformationen och det är produkter baserade på Open Source Software som ger dess användare störst innovationskraft, mest flexibla lösningar och deployalternativ samt flexibilitet i kostnadsmodellen i takt med att användningen utökas.

 

 

Contact me
Written by Fredrik Svensson