Skip to main content
2017-11-06

Tydlig samhällsnytta genom digitalt samarbete

2017-11-06

I en digitaliserad värld samverkar myndigheter digitalt för en ökad medborgarnytta. Det skapar ett öppet och tillgängligt samhälle. En grundbult är tillgänglighet av öppna APIer och öppna data.

Tack vare den digitala transformationen i samhället och nyttjandet av öppna data ökar samverkan inom offentlig sektor mer än någonsin tidigare.

I många andra länder som t.ex USA och England har man en lång tradition av att samla och enkelt tillgängliggöra öppna data digitalt. Detta skapar ett starkt innovationsklimat för många olika aktörer. I offentliga norden är vi bara i början på vår digitala resa för ett öppnare samhälle.

Öppna API:er skapar stora möjligheter för innovation och ökad samhällsnytta. Myndigheter kan samverka på ett helt annat sätt för att öka erfarenhetsutbytet och tillsammans sträva mot högre grad av effektivisering. Istället för att försöka utforska alla möjligheter inom den egna organisationen så kan man genom ett större ekosystem nyttja innovationskraften från många aktörer.

Lantmäteriets terrängkartor är numer öppna data och då kan t.ex SMHI göra tillämpningar om väderpåverkan som nyttjar denna information. Bolag inom kollektivtrafiken tillgängliggör sina tidtabeller som öppna data och det byggs hundratals olika appar med denna information som bas paketerat tillsammans med annan relevant information för en specifika målgrupper. Skatteverket är en myndighet som ligger långt framme och som nu genomför en rad digitala projekt med öppna API:er, bland annat kring förenkling av deklarationer för företag.

Att myndigheter samlas genom digitalt samarbete ger en tydlig samhällsnytta och är till fördel för organisationer och medborgare . Erbjuder man på rätt typ av data kan man få stort värde tillbaka både från andra organisationer och privatpersoner.

I en digitaliserad värld är myndigheter sammankopplade med varandra och med andra företag för att skapa ett komplett ekosystem för ökad samhällsnytta. Det kommer att innebära minskade handläggningstider, förenklade ansökningar och bättre kontroll över ärenden. Kan vi minska lidande för personer i behov av vård eller bidrag genom att förenkla komplicerade ansökningsprocedurer har vi åstadkommit stor medborgarnytta.

Det digitala samarbetet ger en tydlig samhällsförbättring och ökad effektivitet. Öppna APIer är ett fundament för att realisera denna digitala vision.

Contact me
Written by Henrik Gavelli