Skip to main content

Framework agreement with Linköpings Universitet

2016-06-08

More information in Swedish.

Linköpings Universitet tecknar ramavtal på områdena Linuxinfrastruktur och datacenter

Linköpings Universitet (LiU) utvecklar löpande sin IT-infrastruktur i syfte att skapa och upprätthålla en modern, tillförlitlig och effektiv IT-miljö. Genom ramavtalet med Redpill Linpro får LiU tillgång till Sveriges högsta kompetens kring Linux- och datacenter-teknologier.

"Det är med stor respekt för landets största universitet på kvalificerade professionsutbildningar som vi ingår ett avtal för att hjälpa till med utvecklingen av IT-infrastrukturen med öppna teknologier. Avtalet med LiU är ytterligare ett bevis på vår starka position inom öppen programvara”, säger Anders Liling, verkställande direktör, Redpill Linpro.
Ramavtalet är det femte i ordningen inom offentlig sektor som Redpill Linpro har tecknat under det senaste året.

För mer information kontakta:

Anders Liling, Verkställande direktör Redpill Linpro, tel: +46 70 603 36 30, anders.liling@redpill-linpro.com

Om Linköpings Universitet

Linköpings universitet (LiU) har 4 000 anställda, 1 300 forskarstuderande och 27 000 studenter inom grundutbildningen samt en ekonomisk omslutning på ca 3,5 mdr. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra huvudområden: Filosofisk fakultet, Medicinsk fakultet, Teknisk fakultet och Utbildningsvetenskap. Merparten av verksamheten är koncentrerad till Linköping, men det finns även betydande verksamhet i Norrköping. Viss utbildning finns dessutom i Stockholm.

Written by Susannah Eriksson