Skip to main content

Innovation and procurement

2016-04-20

Article from "Agila kontrakt" on why innovation procurements often miss the target (in Swedish)

Varför innovationsupphandlingar missar målet

Vi träffade en av skaparna bakom det Svenska Agila kontraktet, Henrik Gavelli. Diskussionen ledde snabbt in på området innovation och upphandling.

Vi konstaterade att idén bakom innovationsupphandling är god, men vi missar målet. Innovationsupphandling styr in parterna i ett förfarande (upphandlingssätt) – snarare än i ett ändrat beteende: att skapa innovationshöjd genom att beställa på effektmål och behov snarare än krav.

Read more...

Written by Susannah Eriksson