Skip to main content

Digitala samarbetsverktyg i fokus när Redpill Linpro expanderar till Linköping

2021-12-08
Den digitala samhällsbyggaren och open source-specialisten Redpill Linpro startar ett nytt bolag som ska erbjuda moderna digitala samarbetsverktyg för möten och kommunikation.

Redpill Linpro Digital Workplace AB kommer att vara baserat i Linköping och därmed breddar företaget sin geografiska närvaro ytterligare i Sverige. Etableringen är en del i Redpill Linpro-koncernens kraftiga tillväxtstrategi där företaget inom tre år ska bli ett miljardbolag.

Tjänsterna som riktar sig till både privat och offentlig sektor, kommer att erbjudas antingen som molntjänst, och då driftas i enlighet med de specifika regler som gäller inom Europa, eller som installerade lösningar hos kunderna. 

Vd för det nya bolaget är Johan Bernhardsson med lång erfarenhet från både open source-världen och digitala samarbetstjänster, bland annat som en av Sveriges ledande specialister på samarbetslösningen Nextcloud.

När molnet etablerades som leveransform, så var det med föresatsen att öka valfriheten för kunderna i digitaliseringen. Tyvärr har det blivit tvärt om med ökad inlåsning som resultat. Det är en utveckling vi på Redpill Linpro vill bryta med lösningar byggda på öppna standards som ger kunderna ökad flexibilitet, säger Johan Bernhardsson, vd för Redpill Linpro Digital Workplace. 

Alternativa samarbetsverktyg

Satsningen som nu sjösätts kommer som en direkt reaktion på att offentlig sektor genom eSam nyligen presenterade en rapport där alternativa samarbetsverktyg till de dominerande amerikanska tjänsterna presenterades. Genom paketering, drift och underhåll av bland annat den kompletta samarbetslösningen Nextcloud, chattjänsterna Mattermost och Rocket.chat samt mötestjänsten Jitsi, var Redpill Linpro en av de helhetsleverantörer som rekommenderades i rapporten. 

Genom sin kartläggning har eSam skapat en affärsmöjlighet på marknaden för digitala samarbetsplattformar och vi ser en stor efterfrågeökning. Det är mot bakgrund av det, och i kombination av att vi i Johan har hittat rätt person att leda bolaget, som vi nu sjösätter vårt nya bolag, säger Henrik Gavelli, vd och koncernchef för Redpill Linpro. 

Henrik pekar även på vikten av att företaget nu etablerar sig med ett fysiskt kontor i Linköping.

Linköping och Östergötland har med sitt starka expansiva näringsliv och många myndighetskontor länge varit på etableringskartan för oss. Jag är glad över att vi nu finns på plats i regionen. Vi ser fram emot att möta både nya och existerande kunder och inte minst duktiga konsulter som delar vårt engagemang för digitalisering med open source

Företaget öppnar Linköpingskontoret från och med januari 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Gavelli, vd och koncernchef

henrik.gavelli@redpill-linpro.com

+46 70 931 33 00

Johan Bernhardsson, vd Redpill Linpro Digital Workplace

johan.bernhardsson@redpill-linpro.com

+46 705111751

Henrik Gavelli och Johan Bernhardsson
Foto: Tomas Tränkner
Written by Susannah Eriksson