Skip to main content
2016-07-05

Moln, hybrid eller on premise - så möter du kraven på digitalisering

2016-07-05

Radars rapport ”Den uppkopplade verkligheten” har majoriteten av respondenterna rankat ”möta ökade krav från verksamheten på integration” som den största integrationsutmaningen och prioriteringen. Naturligt med tanke på att 2/3 av respondenterna har en integrationsplattform installerad.

Det finns såklart flera möjliga tolkningar men man kan sluta sig till att beslutsfattare inom IT känner av verksamhetens ökande krav på att utveckla IT-stöd för att möta marknadens krav på en ökad digitalisering. Detta är en utveckling som tenderar att gå allt snabbare. Utmaningen för IT-enheterna är att möta dessa ökade krav samtidigt som deras budget ofta krymper. Kan en innovativ utveckling och användning av APIer för att tillgängliggöra resurser i legacy system vara ett svar på detta?

Även integration och en effektiv hantering av dessa är viktigt för dagens organisationer och 25% av respondenterna har idag mer än 100 integrationer. Naturligtvis har de största organisationerna också flest integrationer, men i spåren av den digitala utvecklingen och transformation kan man också förutspå att även mindre organisationer kommer att ha behov av en effektiv utveckling och förvaltning av integrationer och APIer för att möjliggöra nya innovativa affärer och samarbeten. Och för att möta denna utmaning måste även mindre organisationer få tillgång till innovativa lösningar för att kunna dra nytta av den digitala transformationen.

 

Moln, hybrid eller "on premise"

Vilken plattform man använder varierar bland respondenterna men kring installationen råder allmän samstämmighet – det är on premise som gäller med 17% som har plattformen installerad ”både och”.

Men detta är en trend i förändring. Allt fler tittar på att använda en integrationsplattform tillgänglig i molnet eller en hybridvariant som kombinerar fördelarna med en on premise-installation och en molnlösning. Speciellt intressant är dessa alternativ för mindre och medelstora bolag som måste möta utmaningarna inom digitaliseringen, men har svårt att avsätta budget och resurser för att driva utveckling och förvaltning av integrationer i en on premise installation.

Även företag i Nordamerika och Europa pekar ut SaaS och integration med applikationer i molnet som en av de största utmaningarna. Det är naturligt att tro att användningen av SaaS och molnbaserade applikationer kommer öka även bland nordiska organisationer och därmed få ett behov av att matcha dessa applikationer med en integrationslösning anpassad för molnet. Bland respondenter som överväger att skaffa en integrationsplattform väger det jämt mellan de som föredrar en molnbaserad plattform contra en on premise-installation.

Radars rapport visar att nordiska organisationer kommer behöva tillgång till effektiva Integrationer och APIer för att möta den digitala transformationen. Och verksamheten, omgivningen och ledningen kommer förvänta sig att organisationen kan tillhandahålla denna kapacitet.

Vi på Redpill Linpro rekommenderar att du utvärderar en plattform för ditt framtida integrationsbehov som kan installeras både on premise, i molnet eller varför inte i en hybridlösning för att få det bästa av båda världar.

Contact me
Written by Fredrik Svensson