Skip to main content
2022-06-13

Framtidens digitala arbetsplats

2022-06-13
Framtidens krav på den digitala arbetsplatsen är redan här – tur att lösningarna som kan leverera på de nya kraven redan finns.

Framtidens arbetssätt kommer ställa nya krav på vår arbetsplats och tillgängligheten till den. Det har inte minst de senaste årens pandemirestriktioner visat. Över en natt tvingades organisationer anpassa sig till en verklighet där den fysiska arbetsplatsen inte längre var samlad till en eller ett fåtal platser. Detta har skapat nya mönster och förväntningar från personalen som arbetsgivare måste anpassa sig till. 

Något som skapar både möjligheter och utmaningar. Inte bara personalen förväntar sig större flexibilitet och tillgänglighet, det gör också de kunder, partners eller medborgare din organisation samarbetar med. Om man till det lägger ökade krav på säkerhet och fokus på suveränitet i samband med kriser, så kan det tyckas att man står inför en stor utmaning.

Tur då att det redan finns lösningar tillgängliga på dessa utmaningar. Lösningar som dessutom kan fortsätta utvecklas i samarbete med andra användare och levereras på en infrastruktur som skapar flexibilitet med bibehållen kontroll. 

83% vill fortsätta använda verktygen

Redpill Linpro har tillsammans med våra produktpartners paketerat en helhetslösning för de aktuella kraven som baseras på produkter med öppen källkod. Genom att programvaran baseras på öppen källkod har du som användare möjlighet att testa och använda produkterna utan kostnad för licenser.

Du har också möjlighet att genomlysa produkterna ur ett säkerhetsperspektiv (eller ta hjälp av en partner för det) och om du saknar eller vill ändra på en funktion har du möjlighet att fixa detta själv eller tillsammans med ett community (som t ex dina kollegor inom offentlig sektor).

Alla produkter innehåller dock redan från start den funktionalitet du behöver för att utan tvekan kunna införa dem för att revolutionera dina kollegors digitala arbetsplats och ge dem verktyg för effektivisering och ökat samarbete. Redpill Linpro har under våren 2022 på uppdrag av eSam (https://www.esamverka.se/) i Sverige levererat ett pilotprojekt för en framtida digital arbetsplats, som bygger på dessa verktyg, till Skatteverket och Kronofogden.

Ett 150-tal användare har testat en paketerad lösning bestående av produkterna Nextcloud, Mattermost, Jitsi Meet och Collaboard i en del av en utvärdering av en framtida digital arbetsplats. Slutrapporten för pilotprojektet är inte släppt ännu, men initiala rapporter visar på ett stort intresse från användarna och tidiga enkäter visar att 89% av användarna ser potentialen i de nya verktygen och 83% vill fortsätta använda verktygen efter den avslutade pilotperioden (information hämtad från Nyhetsbrev - Digital Samarbetsplattform för Offentlig sektor del 2 v.20 2022).

Verktyg baserade på öppen källkod

Det är också värt att nämna att Redpill Linpros paketering av en möjlig framtida digital arbetsplats också inkluderar en lösning för identitetshantering och så kallad ”Single Sign On (SSO)” för att göra det enkelt, men samtidigt säkert för användarna att komma åt viktig information för sina dagliga arbetsuppgifter. När det kommer till installationsalternativ måste en framtida digital arbetsplats också kunna erbjuda full flexibilitet.

Med Redpill Linpros paketering för den digitala arbetsplatsen kan du välja om du vill installera programvarorna på dina egna servrar, hos din existerande driftpartner eller i en regulatoriskt korrekt molntjänst. Alla varianter har sina för- och nackdelar, men det är viktigt att ditt val av verktyg för din framtida digitala arbetsplats inte målar in dig i ett hörn.

Att välja verktyg baserade på öppen källkod är en annan viktig del av detta. Genom att välja produkter där du kan få tillgång till källkoden säkerställer du full flexibilitet och kan samverka med andra organisationer för att bygga den bästa framtida digitala arbetsplatsen. 

Digital Workplace Day

För dig som vill testa dessa nya verktyg för den digitala arbetsplatsen har Redpill Linpro tagit fram en lättåtkomlig utvärderingspaketering som levereras från vår regionala molntjänst i Skandinavien. På detta sätt kan du och dina användare i lugn och ro testa nya verktyg och bilda er en uppfattning om hur ni kan revolutionera er framtida digitala arbetsplats.

Om ni vill träffa oss på Redpill Linpro och våra partners presentera sina verktyg för den digitala arbetsplatsen är ni välkomna att besöka oss, Nextcloud, Mattermost, Rocket.Chat, Collaboard, Jitsi Meet och Collabora på vår ”Digital Workplace Day” den 8 september i Stockholm. Om du inte har möjlighet att vara på plats, så kan du också ta del av eventet från där du befinner dig via streaming. 

Mer information

Vi på Redpill Linpro ser fram emot att jobba vidare tillsammans med våra kunder kring vår paketering för framtidens digitala arbetsplats och utökar inom kort också vårt samarbete inom området på europeisk bas. Mer information om det i kommande bloggposter.

Fredrik Svensson

Talk to us

Fredrik Svensson

Chief Business Development Officer

+46 70 603 36 35

 

Contact form
Written by Fredrik Svensson