Skip to main content
2016-07-05

IoT-strategi eller inte - det är frågan

2016-07-05

Hur ser nordiska organisationer på begrepp som ”IoT”, ”API:er” och ”DevOps”? Är de centrala för att möta utmaningarna i den digitala transformationen eller är de än så länge bara ”buzzwords” med litet praktiskt värde för dagens organisationer?

Radars rapport "Den uppkopplade verkligheten" ger svar men innan vi analyserar svaren från de nordiska organisationer i Radars rapport, ska vi ta en titt på hur organisationer i Nordamerika ser på samma begrepp. I en undersökning som Mulesoft genomförde i Nordamerika under våren/sommaren 2015 rankade 45,7% av de tillfrågade IoT som mycket viktigt i digitaliseringen – 77% hade t o m redan en IoT strategi. Den viktigaste faktorn till satsningen på IoT är att öka kundupplevelse och kundnöjdhet.

Hela 72% av de tillfrågade i Nordamerika hade redan en API-strategi och mer än 30% uppgav att deras organisationer redan tjänar pengar på att tillhandahålla API:er. Svaren i den Nordamerikanska undersökningen pekar med andra ord på att det är yttre faktorer så som ökad kundnöjdhet, nya affärsmöjligheter och behoven att möta ökad konkurrens från existerande eller nya kunder som driver utvecklingen inom IoT, Microservices och API:er.

 

Norden vs. Nordamerika

Radars undersökning i Norden visar att endast 10% av de tillfrågade har en strategi för IoT och 35% har en API strategi. Endast 2,5% tror att man kan generera intäkter genom sina API:er och målet med IoT, API:er och integrationer är att effektivisera verksamheten.

Det kan såklart finnas olika orsaker till en tanke är att vi i Norden ligger efter Nordamerikaner och andra Européer inom detta område. Utvecklingen inom IoT och API ligger längre fram i deras marknader och man arbetar aktivt med att använda dessa verktyg för att generera intäkter, hitta nya marknader eller hålla konkurrenterna borta. Jag tror att nordiska organisationer snart också kommer till denna punkt men just nu fokuserar man på att lösa interna digitaliserings- och integrationsutmaningar och lär sig under tiden mer om hur API:er kan utnyttjas för att skapa enklare integration med större kontroll.

 

Involvera verksamheten i digitaliseringen

Genom att exponera interna API:er får man också möjligheten att involvera verksamheten på allvar i arbetet med organisationens digitalisering. Det är först när IT och övriga verksamheten jobbar tillsammans för att hitta nya tillämpningar som organisationer kan få ut digitaliseringens fulla kraft och potential. Verksamhet och IT måste sluta se varandra som motpartner eller beställare och utförare, och istället arbeta tillsammans i nära team. Först då kan den digitala transformationen leverera nödvändig innovation.

Det är också här begreppen IoT och DevOps bli intressanta att diskutera. Genom IoT får man tillgång till stora mängder data och skapar möjlighet till nya värdefulla analyser och berikade affärsprocesser. Genom ett rationellt DevOps-arbete skapas innovationer i samarbetet mellan verksamhet och IT som når ut till organisationen på ett snabbt och effektivt sätt.

I Norden har vi just ha startat vårt digitala transformationsarbete. Med ett arbetssätt som säkerställer samarbete mellan IT och verksamhet finns det mycket roligt att utföra innovation att skapa. Vi på Redpill Linpro har många idéer och erfarenhet om hur du går tillväga för att få ut maximalt av den digitala transformationen.

Contact me
The contact details you have provided in connection with this service will be used to contact you with further information. Learn more about how we handle your personal information here.
 
 I've read and accepted the privacy-policy
Written by Fredrik Svensson