Skip to main content
2018-12-03

Riv pyramiderna - igen

2018-12-03

Agilt decentraliserat arbetssätt och self-service menar många är förutsättningar för effektivare IT utveckling och snabbare innovation.

Gartner myntade begreppet Bi-modal som syftade på en stabil trögrörlig organisation, mode 1, och en agil snabbrörlig organisation, mode 2, och att båda måste samverka I en organisation.

Snabbhet och innovation

Idag är vi mitt inne i den digitala transformationen och vi har sett ett snabbt teknikskifte i plattformar och teknologier för att stötta digitaliseringen. Nu behöver organisationerna hänga med för att kunna nyttja möjligheter till den snabbhet och innovation som kunder, internt och externt kräver.

Det finns dock ofta en inneboende tröghet i organisationers interna affärsmodeller som är hämmande för denna utveckling.

Bi-Modal blir Bi-Moodal, ett träffsäkert uttryck som jag hörde första gången i en paneldebatt i november i London där Daniel Hederstedt, Integrationschef på Arbetsförmedlingen i Sverige, beskrev deras kulturförflyttningen mot en öppen kultur som delar med sig av data och omfamnar möjligheten för andra enheters självservice och innovation på deras information.

Varje individ i en förändringsresa måste aktivt välja Mood 1, jag är motståndare till förändring och trygg i det jag har, eller Mood 2, jag deltar aktivt för förändring mot en större öppenhet. 

Förutsättningen för all förändring

I kulturförflyttningen skapas alla förutsättningar för alla övriga förändringar inom struktur, organisation, affärsmodell, processer för att fullt ut nyttja de nya möjligheterna digitaliseringen medger. 

I färska undersökningar visar det sig att 40% av alla större B2C företag ser ett hot mot deras befintliga affärsmodell genom digitaliseringen. Detta handlar mycket om kunskap om kunden och att möta kunden med rätt information.

Agilitet, öppenhet och transparens

En annan viktig aspekt som inte lika ofta diskuteras är hotet som en organisations interna rigida strukturer utgör. En affärsmodell I kundledet understödd med de bästa av digitala plattformar står sig slätt om det inte är underbyggt med en organisation som har en kultur som bygger på agilitet, öppenhet och transparens.

Det är dags att återigen säga ”Riv pyramiderna”, som Jan Carlsson, f.d SAS vd, myntade vid moderniseringen av SAS till ett kundforkuserat bolag. Då handlade det mycket om kundrelationen.

Riv de interna pyramiderna

Nu är det dags att riva de interna pyramiderna för att få ut maximal nytta av de digitala investeringarna. Producera APIer för enkel konsumtion av företagets all data. Låt hela organisationen fritt och med self service konsumera data.

I ett nytt inre IT landskap där man ständigt innoverar nya tjänster genom att bygga på befintliga APIer skapas ett nätverk av tjänster som är helt fristående från interna organisatoriska strukturer. ITs roll förändras när allt handlar om IT. En central IT organisation blir ännu mer viktig i en decentraliserad verksamhet och får till uppgift att vara en serviceorganisation och möjliggörare genom plattformar, best practice och evangelister. 

Så slutsatsen blir ”Riv pyrmiderna igen genom en öppen kultur för ökad innovation” 

Written by Henrik Gavelli